Значення рн акваріумної води

Все частіше і частіше в житлах людини можна побачити акваріум. Добре якщо він зроблений грамотно і радує око, але бувають випадки, коли по невідомих причинах порушується рівновага, і риби або рослини починають хворіти. Часто люди нехтують таким важливим параметрами як кислотність води. А про це потрібно знати і пам'ятати.

Значення кислотність води (сокращен­но воно називається рн) є результатом змісту всіх розчинених у воді кислих і лужних речовин. Це зна­ченіє визначається логаріф­мічеськи, тобто зміна рн, наприклад від 6 до 7, означає десятиразове, а зміна на дві одиниці - стократна зміна концентрації.

Класифікувати воду за значенням ph можна наступним об­разом:

Сильнокислая ___ 1 – 3

Нейтральна ___ 7

Сильнощелочная ___ 10 – 14

Кислотність украй нестабіль­на, коливається навіть протягом доби. Напрі­мер, до ранку рн в акваріумі сильно знижується із-за накопичення у воді вуглекислого газу, що виділяється рослинами і рибами, а до вечора, навпаки, підвищується унаслідок усилен­ного споживання його рослинами.

Кисла і сильнокислая, так само як ще­лочная і сильнощелочная, вода непридатна для акваріумних риб. Більше того, значитель­ноє відхилення рн від норми закінчується загибеллю деяких риб. Вимоги до услові­ям середовища у риб протягом життєвого циклу міняються. Так, для періоду їх зростання потрібна вода з одним показником кислотності, а у момент розмноження — з іншим.

Активна реакція води сильно залежить від заселеності водоймища рослинами. В процесі фотосинтезу, що відбувається при світлі, кис­лотность води підвищується. У жорсткій воді пе­репади показника кислотності менше, ніж в м'якій. Щоб підвищити кислотність, іс­пользуєтся аерація, зокрема вночі.

Для зм'якшування кислої води використовують пі­тьевую соду, що розкладається на луг і вуглекислоту. Невеликі порції соди, предва­рітельно зважені, поступово розводять до отримання наміченої рн в 1 л води, взя­той з акваріума. Потім, виходячи з коліче­ства води у всьому акваріумі, визначають кількість соди, необхідну для достіже­нія в нім потрібною рн.

Для зворотного ефекту потрібно покласти в акваріум торф. Якщо потрібне незначитель­ноє підкислення, використовують відстояну ді­стіллірованную воду, яка одновремен­но служить і пом'якшувачем води. 5 Грама торфу, по­мещенниє в емальований посуд і залиті 1 л води, що дистилює, кип'ятять в тече­ніє 20—30 хвилин. Отримана рідина дол­жна бути коричневого кольору. Двічі отфіль­трованная, вона вноситься невеликими порци­ямі в акваріум до тих пір, поки вода не прийме янтарний колір.

Вода може бути підлужена кальційвмісними декораціями, пропусканням води через корали, черепашок або вапняк. Ці матеріали бажано поміщати в акваріу­ми з рибками, які не переносять пови­шенной кислотності. У такому разі увеліче­ніє кислотності, викликане продуктами об­мена речовин рибок, буде компенсовано.

При заміні води доливайте її невеликими порціями або неповним в часі, щоб організм риб встигав звикнути до нових умов. Не забувайте, що в акварі­умах показник кислотності з часом все­гда знижується.

В домашній практиці зазвичай застосовуються індикаторні папери. Смужка індикатора опус­каєтся у воду, і його колірні зміни порівнюються з колірною шкалою, на якій на­несени числові значення кислотності. Щоб отримувати вірні відомості про рівень кислот­ності води, не користуйтеся для вимірювання ста­римі індикаторами. Я використовую Test ph від фірми Sera, який купив в зоомагазині.

Невідповідні значення рн приводять до пошкодження ор­ганов виділення, задухи, згортання білків, появле­нію виразок на зябрах, поврежде­нію слизових оболонок, злипанню плавників, схильності хворобам і погіршенню здібності до розмноження. Тому необхідно спостерігати за рівнем ph у вашому акваріумі.

Kokora Maxim Akwadom. Ru

  • 1
  •